Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Martin Jakobsson och karta

Från tinande permafrost till utsläpp av växthusgaser

Under sju veckor till havs har forskarna fokuserat på den yttre delen av grundhaven i Östsibiriska Arktiska oceanen med syfte att öka förståelsen av hur upptinande permafrost och så kallade gashydrater leder till att gammalt organiskt kol frigörs och hur detta kan omvandlas till växthusgaser som koldioxid och metan. För första gången upptäcktes förhöjda metanhalter i havsvattnet ända upp till ytan längs kontinentalsluttningen.

Tuppar. Foto: Alex Hayward

Personligheten påverkar tuppars sociala position

Att inte bara människor, utan även djur har personlighet har bekräftats i flertalet studier under det senaste decenniet. Det innebär att också djur skiljer sig åt i beteende på ett konsekvent sätt, till exempel genom att vissa individer är mer intresserade av att utforska nya områden än andra. Nu visar svenska forskare att personlighetstypen kan påverka kampen om sociala positioner.

Illustration från URH för högskoleprovet

Anmälan till höstens högskoleprov har öppnat

Högskoleprovet är ett kombinerat kunskaps- och studiefärdighetsprov och mäter deltagarnas förutsättningar att klara högskolestudier. Genom att göra högskoleprovet kan du förbättra dina möjligheter att komma in på kurser och program.